แบ่งปันอาหาร สร้างภูมิคุ้มกัน

ในชุมชนชายฝั่งทะเลเล็กๆ บางแห่งของอะแลสกาและบริติชโคลัมเบีย ความมั่งคั่งยังวัดจากปริมาณอาหารที่คุณสามารถให้ได้ Google หมู่บ้าน Port Heiden ตามแนวคาบสมุทรอะแลสกา และคุณอาจสะดุดกับภาพที่น่าตกใจของการกัดเซาะ หรือแม้แต่วิดีโอของทะเลสาบ Goldfish ของชุมชนที่แตกออกเป็นเสี่ยงๆ เช่น น้ำตกไนแองการ่าลงสู่ทะเลแบริ่ง ชุมชนเริ่มย้ายถิ่นฐานโดยสมัครใจในช่วงทศวรรษ 1980 เนื่องจากแนวชายฝั่งที่เปลี่ยนไป คลื่นพายุลูกใหญ่สามารถเรียกคืนชายฝั่งภูเขาไฟภูเขาไฟได้ครั้งละ 30 เมตร ซึ่งเท่ากับความยาวของรถเมล์สองสายในเมือง การอัปเดตการกัดเซาะบนหน้า Facebook...